Mọi người biết rằng hút thuốc rất có hại, nhưng vẫn khó để cai thuốc lá. Do đó, nhiều người qua sử dụng thuốc lá điện tử để từ từ cai thuốc lá. Thuốc lá truyền thống là thuốc lá đốt cháy, mà các sản phẩm thuốc lá điện tử chỉ làm nóng thuốc lá, mà không có ngọn lửa hoặc bồ hóng.

Thuốc lá điện tử không thể cai thuốc lá, chúng chỉ có thể được sử dụng thay cho thuốc lá truyền thống. Thực tế là việc cai thuốc là mỗi người mỗi ý, có sự khác biệt lớn giữa mọi người và cai thuốc lá là một việc dài hạn kiểm tra tâm lý và sinh lý của con người. Mức độ tự gò bó của một ngườ i, môi trường sống và tình trạng hiện tại của cơ thể là những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình cai thuốc lá. Thuốc lá điện tử có thể như một người hiệp lực trên con đường bỏ thuốc lá và không thể trở thành một nhà lãnh đạo. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử có tỷ lệ cai thuốc lá thành công cao 35% so với những người không sử dụng thuốc lá điện tử. Do đó, không thể nói rằng thuốc lá điện tử không giúp cai thuốc lá gì cả.

Cả thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống đều chứa nicotine. Nicotine là nguyên nhân chính gây nghiện thuốc lá. Một trong những lợi thế của thuốc lá điện tử là chúng được giải nghiện nhanh. Nhưng thực tế là, nhiều loại thuốc lá điện tử chứa nhiều nicotine hơn thuốc lá. Thật khó để giảm nghiện nicotine qua hút thuốc lá điện tử. Nhưng điểm quan trọng nhất là thuốc lá truyền thống có nhiều chất có hại hơn thuốc lá điện tử. Đốt thuốc lá truyền thống sẽ tạo ra rất nhiều chất có hại, chẳng hạn như tar, benzopyrene, carbon monoxide, v.v., được công nhận là chất gây ung thư. Chất duy nhất không thân thiện với cơ thể con người trong thuốc lá điện tử là nicotine, điều không thể tránh khỏi đối với những người bạn có nghiện thuốc lá. Thứ hai, khói thuốc lá điện tử có ít hoặc không có thiệt hại. Thuốc lá điện tử được tạo khói qua muối nicotine hoặc dầu vape. Hầu như không có mùi, vì vậy nó có thể được hút trong nhà. Cuối cùng, thuốc lá điện tử có thể tiết kiệm nhiều tiền cho những người nghiện thuốc lá lớn.

Tóm lại: mặc dù thuốc lá điện tử không thể cai hút thuốc, nhưng chúng có thể làm giảm đáng kể tác hại của thuốc lá truyền thống đối với cơ thể. Những người hút thuốc có thể chọn thuốc lá điện tử để đáp ứng nhu cầu về nicotine.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *