Bí mật của thuốc lá điện tử khói lớn

Lượng khói luôn là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thuốc lá điện tử. Trên thực tế, ngoài nicotine, hút thuốc còn nghiện cảm giác thở ra khói. Thuốc lá điện tử có thể tạo ra khói như thuốc lá truyền thống , và tinh dầu vape còn