Lượng khói luôn là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thuốc lá điện tử. Trên thực tế, ngoài nicotine, hút thuốc còn nghiện cảm giác thở ra khói. Thuốc lá điện tử có thể tạo ra khói như thuốc lá truyền thống , và tinh dầu vape còn có nhiều hương vị khác nhau, an toàn nhiều hơn so với thuốc lá truyền thống. Chỉ có ba yếu tố ảnh hưởng đến lượng khói: nhiệt độ, khu vực làm nóng , lượng thông gió!

1, Nhiệt độ

Muốn có một đám khói lớn cần dây đốt nóng phải nhanh chóng đạt nhiệt độ mà chất lỏng biến thành hơi, và giữ nhiệt độ để đảm bảo chất lỏng liên tục bay hơi và tạo ra khói. Ngoài ra còn có nhiều biến số ảnh hưởng đến kết quả:

a, Tốc độ dẫn dầu, bay hơi sẽ tốn nhiều nhiệt lượng, miễn là tốc độ dẫn dầu nhanh hơn tốc độ bay hơi của tinh dầu thì công suất được điều khiển cao hơn.

b. Nhiệt độ bên ngoài, nhiệt độ bên ngoài càng thấp, dây đốt nóng cần nhiều năng lượng để đạt được nhiệt độ cần thiết, nên cần mở công suất cao hơn.

2, khu vực làm nóng

khu vực làm nóng là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến lượng khói. Khu vực tiếp xúc của tinh dầu càng lớn thì lượng bốc hơi càng lớn, lượng khói cũng lớn hơn.

3, Lượng thông gió

Lượng thông gió là yếu tố có ảnh hưởng tối thiểu. Trong điều kiện đủ nhiệt độ, nếu lượng thông gió nhỏ, khói hít vào trong cùng thời gian sẽ nhỏ, và lượng thông gió lớn cũng có lợi cho việc tản nhiệt của máy tạo khói.

Có những cách sau để tăng lượng khói:

  1. Chọn tinh dầu vape VG cao.
  2. Bạn có thể sử dụng thuốc lá điện tử với điện trở thấp và công suất cao hoặc sử dụng dây đốt nóng để tăng nồng độ khói.
  3. Chọn máy tạo khói, việc hút bằng phổi mà điều quan trọng nhất là thời gian, thời gian dài thì lượng khói tự nhiên tương đối dài.

Tóm lại, các yếu tố chính ảnh hưởng đến lượng khói là nhiệt độ,khu vực làm nóng, lượng thông gió. Tuy nhiên, làm thế nào để có được lượng khói thỏa đáng cần phải tích lũy kinh nghiệm và thực hành lâu dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *