Lợi ích của thuốc lá điện tử không chứa nicotine

So với thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử không chứa cùng một nội dung. Một mặt, thuốc lá điện tử phải tính đến hương vị mà thuốc lá truyền thống mang lại cho người. Mặt khác, thuốc lá điện tử cũng phải đảm bảo không gây nguy hiểm cho