Sự khác biệt giữa thuốc lá điện tử khói lớn và khói nhỏ

Vấn đề khó hiểu nhất đối với những người mới sử dụng thuốc lá điện tử là có quá nhiều loại thuốc lá điện tử trên thị trường. Thật đau đầu. Có cách nào để nhanh chóng phân biệt và mua chúng theo nhu cầu không? Trên thực tế, dù

Lịch sử phát triển của thuốc lá điện tử khói nhỏ và khói lớn

Hiện nay, ngành thuốc lá điện tử chủ yếu được chia thành hai loại: thuốc lá điện tử khói nhỏ và thuốc lá điện tử khói lớn. Nó được chia khoảng theo kích thước của thiết bị và lượng khói. Người dùng cũng được chia thành 2 loại theo tiêu