Những người nào thích hợp thuốc lá điện tử không có nicotine?

Nồng độ khác nhau của nicotine sẽ giúp người hút thuốc khám phá ra những gì có lợi nhất cho họ. Những người hút thuốc để có được chất nicotine họ cần trong máu. Nó gây nghiện, nhưng nó không phải là thủ phạm,những thành phần gây hại chủ yếu