Sự khác biệt giữa thuốc lá điện tử khói lớn và khói nhỏ

Vấn đề khó hiểu nhất đối với những người mới sử dụng thuốc lá điện tử là có quá nhiều loại thuốc lá điện tử trên thị trường. Thật đau đầu. Có cách nào để nhanh chóng phân biệt và mua chúng theo nhu cầu không? Trên thực tế, dù